Wzory

Wykaz obowiązkowych dokumentów

33 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz de minimis

180 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie-jednostki-powiązane2014

41 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie - przejęcie, łączenie, podział

43 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

41 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

91 KBPobierzPodgląd pliku

Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dofinansowanie

64 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o zawarciu umowy

42 KBPobierzPodgląd pliku