Gminny Zespół Oświaty i Kultury
pracuje w następujących godzinach

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.00 do 15.00