Gminny Zespół Oświaty i Kultury
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
tel.: +48 94 35 84 190
fax.: +48 94 35 48 369
e-mail: gzoik@dygowo.pl

NIP : 671-10-43-515

REGON: 330417925